Střelba

  • Přípravy pro získání zbrojního průkazu
  • Střelecký výcvik pro držitele zbrojního průkazu
  • Zážitková střelba pro veřejnost bez zbrojního průkazu

Přípravy pro získání zbrojního průkazu

3 – 4 hodinový kurz zaměřený na praktickou část zkoušky. Jeho obsahem je bezpečná manipulace se zbraní, rozborka a sborka zbraně, mířená střelba na předepsané terče.

Každý účastník obdrží náš pomocný manuál k hladkému zvládnutí zkoušky.

Zdarma poskytujeme možnost oživení a zopakování témat kurzu před termínem zkoušky.

Střelecký výcvik pro držitele zbrojního průkazu

Zpravidla 2 – 3 hodinový kurz zaměřený na učení nových a  zdokonalování získaných dovedností v oblasti střelecké přípravy.

Kurzy jsou rozděleny do 4 levelů dle zkušeností a požadavků klientů, jsou tématicky zaměřeny na různé zbraně a jejich využití jak v běžných tak i bojových situacích.

Zážitková střelba pro veřejnost bez zbrojního průkazu

Zpravidla 1 – 2 hodinové střelecké akce zaměřené na zábavnou a nenáročnou střelbu z mnoha druhů zbraní.

Nabídka zbraní obsahuje nejenom krátké a dlouhé zbraně v různých rážích. Zároveň můžete vyzkoušet historické legendy jako například PPŠ-41 (Špagin) nebo Thompson a mnoho dalších.

Sledujte naše kurzy v kalendáři akcí ZDE