Lidé v SOT-CZ

   Mgr. René Čechura

   Absolvent FTVS UK v Praze
   Profesionální trenér I. třídy
   20 let praxe v ozbrojených složkách
   Sport, sebeobrana, střelba, kynologie

  Ing. arch. Kateřina Čechurová

  Jednatelka a marketingová manažerka SOT – CZ